Rapportageverplichting werkgebonden personenmobilliteit: wat betekent dit voor u?
Registratie CO2-uitstoot
zakelijke verkeer
Meer informatie

Bereid u op tijd voor op de CO2-rapportageverplichting vanaf 2024

De CO2-rapportageverplichting is met 6 maanden uitgesteld. Dat biedt ruimte voor voorbereidingen. Vanaf 1 juli 2024 zijn werkgevers met 100 Fte’s verplicht om de rapportageverplichting werkgebonden personenmobiliteit (WPM) na te leven. Lees hier alles over de aankomende veranderingen en laat Masters in Mobility u helpen!

Begin tijdig met de voorbereidingen, in ieder geval vóór 1 juli 2024.

CO2-regsitratieplicht

Waarom deze verplichting?

Het Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat legt in het klimaatakkoord de verantwoordelijkheid bij werkgevers om de woon-werkmobiliteit en zakelijke mobiliteit (werkgebonden personenmobiliteit) te verduurzamen. Bijna de helft van alle mobiliteit in Nederland valt namelijk binnen deze categorie.

De registratie van CO2-uitstoot is bedoeld om te controleren in hoeverre bedrijven binnen de vastgestelde CO2-uitstootgrenzen blijven. In 2026 zal er een evaluatie plaatsvinden en als de gestelde doelen niet worden behaald, zal er een maximum CO2-uitstoot per reizigerskilometer worden ingesteld, wat voor alle bedrijven in Nederland verplicht zal worden.

Wanneer moet u rapporteren?

Als uw organisatie op 1 juli van het jaar waarover u rapporteert meer dan 100 werknemers heeft (>100 Fte’s), bent u verplicht om de CO2-uitstoot van uw bedrijf te registreren. Hierbij wordt ook gekeken naar de CO2-uitstoot van het woon-werkmobiliteit en zakelijke mobiliteit van uw bedrijf. 

Wie precies als werknemer geldt leest u terug in onze whitepaper CO2-rapportage. Hierin vindt u ook een handige checklist om direct in te zien welke stappen u nog moet zetten om te voldoen aan de rapportageverplichting werkgebonden personenmobiliteit.

CO2-uitstoot

CO2-rapportage via
Masters in Mobility

Stap 1

Meldt u aan in het platform. Hier registreert u al uw werknemers en middelen in een paar klikken.

Stap 2

Registreer get woon-werkverkeer en hybride via de 2WAY2-app

Stap 3

Exporteer met één klik uw automatisch gegenereerde CO2-rapportage. Deze levert u kant-en-klaar aan bij het RVO

Masters in Mobility schept duidelijkheid

Werkgebonden personenmobiliteit staat aan de vooravond van een grote verandering. Om u bij deze transitie te assisteren stellen we de whitepaper CO2-rapportage beschikbaar. Hierin vindt u alle informatie die u nodig heeft om u volledig voor te bereiden op de WPM, inclusief handige checklist. Zo kunt u werken aan een ijzersterk mobiliteitsbeleid en komt u in 2024 niet voor verrassingen te staan.

Openbaar vervoer

Meer weten over de
CO2-rapportage?

Download de gratis
whitepaper
CO2-rapportage
2024

Alle informatie die u nodig heeft over het voldoen aan de CO2-rapportageverplichting, inclusief onze aanbevelingen en handige checklist

Geverifieerd door ExactMetrics
Geverifieerd door MonsterInsights