De Toekomst van Transport: Naar een Duurzaam Beleidskader

Terwijl we toewerken naar de aanstaande verkiezingen op 22-11-2023, vormt het thema mobiliteit wederom een belangrijk discussiepunt. De Boeren Burger Beweging (BBB), aangevoerd door Caroline van der Plas, heeft uitgesproken de nieuwe ‘vroem-vroempartij’ te willen zijn, waarbij ze pleiten voor een herinvoering van de maximumsnelheid van 130 km/u gedurende de dag. Ondanks dat dit voorstel aantrekkelijk kan klinken voor sommigen, miskent het de dringende behoefte aan duurzame transportoplossingen die noodzakelijk zijn om de Nederlandse klimaatdoelstellingen te behalen.

Volgens het Europees Milieuagentschap draagt ​​het wegvervoer ongeveer een vijfde bij aan de totale uitstoot van koolstofdioxide (CO2), het belangrijkste broeikasgas in de EU. In Nederland is de CO2-uitstoot van het wegvervoer vergelijkbaar met het Europese gemiddelde. Terugkeren naar hogere snelheidslimieten zal deze uitstoot ongetwijfeld doen toenemen, waardoor onze collectieve inspanningen om de klimaatverandering te bestrijden worden ondermijnd. Als mobiliteitsadviseurs moeten we de vraag naar efficiënt transport in evenwicht brengen met de noodzaak om onze ecologische voetafdruk te verkleinen.

Het omarmen van het beginsel dat de vervuiler betaalt

Het nieuw ingenomen standpunt van de VVD, waarin zij pleit voor de invoering van een kilometerheffing, is een stap in de goede richting. Deze aanpak zorgt ervoor dat iedereen bijdraagt aan de kosten van het weggebruik, ook degenen die elektrisch rijden. Het houdt zich aan het beginsel ‘de vervuiler betaalt’, stimuleert verantwoord gebruik van de weg en bevordert alternatieve, duurzamere vervoerswijzen.

Hoewel een betere bereikbaarheid een gedeeld doel is van veel partijen, moeten we ook rekening houden met de milieueffecten van infrastructuurprojecten. De kosten van de wegenbouw zijn omhooggeschoten en talloze projecten zijn opgeschort vanwege problemen als stikstofproblemen en personeelstekorten. Dit vraagt om een verschuiving van de focus van het uitbreiden van ons wegennetwerk naar het prioriteren van duurzame oplossingen, zoals het verbeteren van de fietsinfrastructuur, het investeren in openbaar vervoer en het bevorderen van gedeelde mobiliteit.

 

Op weg naar een groenere toekomst

De oproep van de Mobiliteitsalliantie voor een nieuw “Deltaplan 2035” is een lovenswaardig initiatief. Het roept op tot een alomvattend plan om deze uitdagingen aan te pakken, dat de kans biedt om Nederland te positioneren als wereldleider op het gebied van duurzame mobiliteit. Dit plan moet prioriteit geven aan milieuvriendelijke vervoerswijzen en het gebruik van de fiets en het openbaar vervoer voor zakelijke doeleinden bevorderen.

Laten we, terwijl we op weg zijn naar een groenere toekomst, dit verkiezingsseizoen gebruiken om te pleiten voor duurzame, toekomstgerichte mobiliteitsoplossingen. Laten we onze steden gezonder, leefbaarder en klaar maken voor de uitdagingen van de toekomst.

Kijk hierbij zeker ook naar de Blog over: 
Richting Duurzaamheid: Uitdagingen en Mogelijkheden

Deltaplan 2035

DOWNLOAD
HET VOLLEDIGE
DELTAPLAN
2035

Geverifieerd door ExactMetrics
Geverifieerd door MonsterInsights